Logga in
Logga in

Västernorrland E4, Tjärnvägen, Bjästa, trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi planerar att höja trafiksäkerhten i korsningen E4/Tjärnvägen i Örnsköldsviks kommun.

Vad?

Minska öppningen i mitträcket så att motorredskap inte längre kan passera över E4.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Arbete med att ta fram granskningshandling pågår.

Om projektet

Projektet omfattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen E4/Tjärnvägen i Örnsköldsviks kommun. Korsningen har brister ur säkerhetssynpunkt och flera allvarliga olyckor har inträffat.

Vid denna korsning finns en öppning i mitträcket på väg E4 för gång- och cykeltrafik och för att traktor ska kunna köra rakt över. Vägmärket påbjuden körriktning, endast högersväng, är uppsatt vid Tjärnvägens anslutningar till E4:an. På E4:an råder också vänstersvängsförbud. Trots detta används korsningen som en vanlig fyrvägskorsning.

Ändamålet med projektet är att öka trafiksäkerheten. Genom att minska öppningen i mitträcket, så att endast fotgängare och cyklister kan passera över E4:an, ökar trafiksäkerheten eftersom vänstersväng inte längre blir möjlig.

Tidsplan

1 Samrådsmöte (samrådshandling) Vintern 2024

2 Granskning av vägplan Sommaren 2024

3 Byggstart Våren 2025

Översiktskarta

Dokument

Kontakt

Mikael Backebjörk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 46