Logga in
Logga in

Efterlängtad bro byggs över E4

Den nya bron som byggs över E4 i Timrå kommer att ge många förbättringar. – Den är efterlängtad av många och det känns bra att arbetet är igång och flyter på bra, säger Anders Westlund, projektledare, Trafikverket.

Artikel från tidningen Byggplats 25 november 2023. Text och bild: Anders Lövgren

Bron över E4 vid trafikplats Timrå hade för dålig bärighet för den tunga trafik som går till och från Östrandsfabriken och revs i september. E4-trafiken leds via en förbifart fram till juli 2024, och den nya bron ska vara färdig i oktober 2024. 

Den nya bron kommer av allt att döma att vara efterlängtad, inte minst för näringslivet och för boende och verksamheter som slipper tung trafik genom centrala delar av Timrå.

Tung trafik

Den nya bron får högre bärighet, bärighetsklass 4 med upp till 74 tons bruttovikt, så att även den tunga trafiken kan passera. Fri höjd över E4 förbättras, från dagens 4,6 meter till 4,9 meter och den får en ny gång- och cykelväg.

– Utseendemässigt blir den lik den tidigare bron som vi rivit, en så kallad plattbro i betong.

Vid västra fyrvägskorsningen skapar vi en bättre trafiklösning med en droppformad cirkulationsplats. Delar av trafikplatsen får ny belysning, säger Anders Westlund.

Säkerheten först


Något som skapat en del diskussioner kring arbetet är den tillfälliga lösningen med stopplikt på påfarten i sydlig riktning.

– En del trafikanter upplever stopplikten som onödig, men ur trafiksäkerhetssynpunkt behövs den. Vi vill också passa på att uppmana trafikanterna till fortsatt försiktighet när de passerar arbetsplatsen, inte minst under tid med vinterväglag, säger Anders Westlund. 

Här kan du läsa tidningen Byggplats digitalt

Ett magasin som lyfter fram de stora infrastruktursatsningarna i vår region.