Logga in
Logga in

Nu ska befintlig bro över E4 i Timrå rivas

Under första veckan i september börjar vi riva bron över E4. Arbetet, som tar 2-3 veckor, utförs under dagtid klockan 07.00-22.00 och är bullerstörande. Vi river bron för att kunna bygga en ny med högre bärighet.

Bron ska knackas ned med hjälp av en grävmaskinger med en hydraulisk hammare vilket medför bullerstörande ljud i närområdet.

Själva nedknackningen av bron, det mest bullerstörande arbetet, bedömmer vi tar två - tre veckor. Arbetet utförs i huvusak under dagtid mellan klockan 07.00 och 22.00.

Vi ber om överseende med de störningar som detta arbetsmoment ofrånkomligen innebär för dig i närområdet.

Ny bro över E4 - klar oktober 2024

Befintlig bro har stora brister och sänkt bärighet. När vi rivit den bygger vi en ny bro med högre bärighet så att tung trafik inte behöver passera genom centrala Timrå.

I maj stängde vi befintlig bro över E4 vid trafikplats Timrå och inledde arbetet med en fyrfilig förbifart som ska leda trafiken förbi bygget av en ny bro i nästan ett år. I slutet av augusti ledde vi över södergående trafik via förbifarten och på måndag den 4 september planerar vi även att leda om trafiken i norrgående riktning. 

Den nya bron:

  • får högre bärighet, bärighetsklass 4 med upp till 74 tons bruttovikt, så att även den tunga trafiken kan passera.
  • får bättre fri höjd över E4 , från dagens 4,6 meter till 4,9 meter.
  • får ett körfält i vardera körriktning.
  • får en ny gång- och cykelväg.
  • blir något smalare från 18 till 12 meter bred.
  • blir utseendemässigt blir den lik den nuvarande bron. En så kallad plattbro i betong.

Vid västra fyrvägskorsningen skapar vi en bättre trafiklösning med en droppformad cirkulationsplats. Delar av trafikplatsen får ny belysning.

 

Kontakt

Anders Westlund

Telefon: +46 10-123 89 31