Logga in
Logga in

E4-trafiken genom Timrå leds via en kortare fyrfilig förbifart

Natten mot onsdag 23/8 leder vi om södergående trafik på den nybyggda förbifarten vid trafikplats Timrå. Norrgående planerar vi leda om natten mot måndag 4 september. Risk för köbildning under rusningstid.

-  Vi beräknar att du som trafikerar E4 genom Timrå kommer att få köra via förbifarten i ungefär ett år, fram till juli 2024. Under den tiden ska vi riva den gamla bron över E4 och bygga en ny bro, berättar Trafikverkets projektledare Anders Westlund.

Var beredd på att det kan bli köbildning under rusningstid, kör lugnt, visa hänsyn och respektera hastighetsbegränsningen 50 km/tim.

-  När vi har flyttat södergående trafik kommer vår entreprenör att jobba vid mittremsan på E4 för att göra klar överfarten för norrgående trafik som ska ansluta till förbifarten. Vi beräknar leda över trafiken i norrgående körriktning natten mot måndag den 4 september.

Var uppmärksam på att trafikmiljön ändras – observera trafikmärken och andra skyltar i området. Samtliga av- och påfartsramper till E4:an kommer att vara öppna för trafik under byggtiden. 

- Vid påfartsrampen till E4 i södergående riktning har vi gjort en förändring för att höja trafiksäkerheten nu när E4-trafiken passerar där. Jag vill uppmana dig som kör via påfartsrampen att vara uppmärksam på att det nu sitter en stopp-skylt där. 

så snart vi har lett om all trafik på E4 via förbifarten är det dags att börja riva befintlig bro för att skapa plats för den nya bron.

-   Vi håller på att planera för rivningen av den gamla bron. Vår ambition är att arbetet ska utföras under de första två veckorna i september. Bron ska bilas ner med en hydraulhammare så många i närområdet kommer uppleva att det blir bullerstörande. Arbetet tar cirka två veckor.  Vi har ett utskick på gång till de närmast berörda, säger Anders Westlund.

Bilden visar den tillfälliga fyrfiliga förbifarten som under ett år ska leda E4-trafiken förbi byggnationen av en ny bro över E4. Förbifarten är byggd på västra sidan om E4.

 

Kontakt

Anders Westlund

Telefon: +46 10-123 89 31