Logga in
Logga in

Västernorrland E4, Trafikplats Torsboda

Vi planerar att bygga en trafikplats på E4 i höjd med Torsboda i Timrå. Syftet med trafikplatsen är att göra det möjligt att ta sig till och från det planerade industriområdet i Torsboda på ett smidigt och säkert sätt.

Vad?

Vi planerar att bygga en trafikplats på E4 i höjd med Torsboda

Varför?

För att smidigt och säkert göra det möjligt att ta sig in och ut från det planerade industriområdet

Nuläge

Vi arbetar med att ta fram en vägplan

Om projektet

I Torsboda strax norr om Timrå planeras för en stor industrietablering. Timrå kommun har gjort en trafikutredning som pekar på behovet av en trafikplats vid E4 för att lösa trafikförsörjningen till området. 

Tillsammans med företaget Torsboda Industrial Park, som Timrå kommun och Sundsvalls kommun äger gemensamt, arbetar vi med att ta fram en vägplan för en ny trafikplats som gör det möjligt att ta sig till och från området från E4.

Av- och påkörningsramper ska byggas till och från E4 i både östlig och västlig riktning så att både norr- och södergående trafik kan passera in och ut från området. 

Torsboda Industrial Park planerar att bygga en temporär trafiklösning för att det ska vara möjligt att ta sig till och från industriområdet på ett trafiksäkert sätt i väntan på att den permanenta trafikplatsen är färdig. 

Nyheter

Läs mer om vad som pågår med industriområdet Torsboda

Tidsplan

1 Projektering Våren 2023–Hösten/vintern 2023

Allmänhet och särskilt berörda har möjlighet att ta del av samrådsunderlaget och lämna synpunkter inför Länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.

3 Samråd om vägplanen Vintern 2024–Våren 2024

4 Bygghandling 2024–2025

Dokument

Kontakt

Kerstin Holmgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 92