Logga in
Logga in

Västernorrland E4/väg 352, Björnavägen, cirkulationsplats

Vi planerar att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan E4 och väg 352 (Björnavägen) i Örnsköldsvik.

Vad?

Vi bygger om korsningen E4/väg 352 till cirkulationsplats.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Nuläge

Vi har tagit fram en bygghandling.

Om projektet

Vi vill skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö i korsningen mellan E4 och väg 352 (även kallad Björnavägen). Därför planerar vi att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Det ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten för både bilister som gående och cyklister.

Vägplanen vann laga kraft den 28 juni 2022.

Film – se hur cirkulationsplatsen kommer att se ut

Översiktskarta

Korsningen är markerad med en cirkel i kartan. Den ligger på östra sidan om sjukhuset i Örnsköldsvik.

Se kartan i full storlek (pdf, 2,2MB)

Tidsplan

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Samrådsunderlaget finns under Dokument.

Granskningshandlingen finns under Dokument.

4 Framtagande av bygghandling 2023–januari 2024

5 Ta fram förfrågningsunderlag inför entreprenörsupphandling hösten 2024–vintern 2025

6 Byggstart Planerad till 2025

Kontakt

Linnéa Westerlund

Projektledare

Telefon: +46 10-123 27 55