Logga in
Logga in

Västernorrland Maland- och Tunadalsspåret

För att godståg på väg mot Sundsvalls hamn inte ska behöva åka till Timrå C för att vända och byta spår bygger vi ny järnväg i Maland. Vi rustar också upp Tunadalsspåret och bygger ny mötesstation i Birsta.

Vad?

Vi bygger ny järnväg i Maland, rustar upp och elektrifierar Tunadalsspåret och bygger ny mötesstation i Birsta.

Varför?

För att gods ska kunna transporteras smidigare och mer effektivt till och från Sundsvalls hamn.

Nuläge

Tunadalsspårets nya del kopplades in i oktober och hela sträckan är därmed öppen för tågtrafik. Nu återstår mindre arbeten och vi räknar med att vara helt klara sommaren 2024.

Kostnad

1,2 miljarder kronor

Om projektet

Upprustningen, elektrifieringen och nybyggnationen av järnvägen är omfattande arbeten som är uppdelat i tre etapper och formellt i tre järnvägsplaner.

Byggnationerna i Birsta, Maland och Tunadal är några av flera viktiga satsningar i utvecklingen av ett effektivt transportnav, med kopplingar mellan väg, järnväg och sjöfart i området. Det bidrar till tilllväxt i Sundsvallsregionen och gör det möjligt att flytta över gods från väg till järnväg, vilket ger stora miljövinster.

Birsta mötesstation

Vi bygger dubbelspår längs Ådalsbanan på delen mellan E4 och Birsta mötesstation. Vi bygger också ett tredje mötesspår för lokrundgång för norrgående tåg. Syftet är att norrgående tåg från Tunadal kan lokvända utan att trafiken på Ådalsbanan påverkas.

Tunadalsspåret

Vi rustar upp och elektrifierar det befintliga Tunadalsspåret mellan Sundsvalls hamn och Huggsta. När spåret är klart kan elektrifierade tåg köra ända fram till Sundsvalls hamn. Det upprustade spåret ska vi koppla ihop med den nya järnvägen i Maland. Det befintliga spåret norr om Malandsbadet kommer att rivas.

Maland

Vi bygger ny järnväg i Maland. Den nya järnvägen, förbindelsespåret, kommer att koppla ihop Ådalsbanan med Tunadalsspåret. Syftet är att underlätta för transporter till och från Sundsvalls hamn och göra transporterna enklare och mer tidseffektiva. Den nya järnvägen kommer vi att koppla ihop med den utbyggda mötesstationen i Birsta.

 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framåt. Observera att tiderna är preliminära.

Vi bygger järnvägskroppen genom att spränga, knacka och krossa berg, schakta samt bygga broar. 

Vi fortsätter att arbeta på Tunadalsspåret. Vi bygger kontaktledningsstolpar och förbereder för elektrifiering.

Vi bygger alla delar på järnvägen.

Vi kopplar ihop den nya järnvägen i Maland och Tunadal med Ådalsbanan. Tåg kan nu trafikera spåren.

Vi slut för arbeten intill och på sidan av spåren: bullervallar, återplantering och annan återställning.

Dokument för Birsta

Dokument för Maland

Dokument för Tunadal

Angränsande projekt

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som ska samordna utvecklingen av ett effektivt och hållbart transportnav. Alla satsningar görs i samarbete med Trafikverket och SCA.

Kontakt

Håkan Åberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 88