Logga in
Logga in

Västernorrland Stambanan, Österås driftplats, byte av spårväxlar

Vi planerar att byta ut två spårväxlar på Österås driftplats. Detta gör vi för att den tekniska livslängden för växlarna uppnåtts.

Vad?

Byte av spårväxlar i två etapper.

Varför?

För att minska underhållsbehovet och uppfylla gällande krav i regelverk.

Nuläge

Förbereda upphandling för produktion.

Om projektet

Bytet innebär robustare och driftsäkrare spårväxlar, med bättre tillgång till reservdelar. Spårväxelbytena beräknas ske under 2024 och 2026. Arbetena kommer delvis utföras nattetid.

Hur påverkas du?

Under produktionen kan störande arbeten pågå under dagar, kvällar och nätter i form av materialtransporter och markarbeten. 

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Byggstart – Etapp 1 Preliminärt sommaren 2024

2 Klart – Etapp 1 Preliminärt hösten 2024

3 Byggstart – Etapp 2 Preliminärt sommaren 2026

4 Klart – Etapp 2 Preliminärt hösten 2026

Kontakt

Jörgen Karlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 16 67

Cristian Fenichi

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 43 56