Logga in
Logga in

Västernorrland Sundsvall, tillgänglighet och resecentrum

Trafikverket planerar att bygga om spåren och perrongerna på Sundsvalls Centralstation. Det gör vi för att öka möjligheterna till resandeutbyte och pendling samt för effektivare godshantering.

Vad?

Persontåg och godståg skiljs åt med en ny direktanslutning från Ostkustbanan i den sydöstra delen till godsbangården. Nya perronger och en ny passage över spåren för resenärer.

Varför?

Ombyggnationen ska förbättra tillgängligheten för resandeutbyte, förbättra bytestider mellan tågavgångar, öka trafiksäkerheten för resenärerna och skapa effektivare godshantering.

Nuläge

Vi tar fram systemhandling och tittar på olika lösningar för en väderskyddad gångpassage över spåren mellan stationshuset och de nya perrongerna.

Om projektet

Syftet är att öka tillgängligheten för resandeutbyte både inom och mellan trafikslag, förbättra bytestider mellan tågavgångar samt öka trafiksäkerheten för resenärerna. Vi tittar på hur resenärerna, som idag går över spåren, ska ta sig till perrongerna på ett planskilt och säkert sätt. Perrongerna ska både breddas och förlängas så att fler och längre tåg kan stå inne samtidigt vilket gör det möjligt att hantera fler resande. 

Med ombyggnationen är det möjligt att sex persontåg kan stanna samtidigt vid resecentrum. Kapaciteten förstärks genom att godstrafiken samtidigt får ett eget spår genom stationsområdet.

En ny anslutning söderifrån in på godsbangården ska byggas. Anslutningen byggs från Kubikenborg och in mot centralstationen och blir den första etappen i dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall.

Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun. 

Nyheter

Tidplan

Här kan du följa vad som händer i projektet framöver. Observera att tiderna är preliminära.

Vi tar fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör.

Vi planerar att upphandla entreprenör för flera uppdrag

  • Mindre järnvägsarbeten och markarbeten hösten 2022
  • Dubbelspåret Kubikenborg-Sundsvall C, 2,5km hösten 2023
  • Sundsvall bangård Järnvägsarbeten, mark och plattformsarbeten våren 2024

Beräknad byggtid. Arbetet är indelat i etapper och samordnas med dubbelspårsutbyggnaden:

  • Mindre Järnvägsarbeten och markarbeten Våren - Hösten 2023
  • Dubbelspåret Kubikenborg-Sundsvall C 2,5km Våren 2024-2026
  • Järnvägsarbeten på bangården, mark och plattformsarbeten Våren 2025-2028

Dokument

Kontakt

Thomas Gauffin

Telefon: +46 10-123 43 94

Anders Vilhelmsson

Telefon: +46 10-124 39 77