Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 622, Ljustavägen, gång- och cykelväg

Vi bygger en gång- och cykelväg utmed Ljustavägen, från Johannedalsvägen till Östra Birsta. Syftet är underlätta för gående och cyklister som ska ta sig mellan Alnö, Johannedal och Birsta.

Vad?

Ny gång- och cykelväg mellan Johannedalsvägen och Birsta.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter till och från Birsta, Johannedal och Alnön.

Nuläge

Produktion pågår.

Om projektet

Ljustavägen (väg 622) från E4 Birsta till Alnöbron är en länk mellan E4 och Tunadalsområdet, samt mellan Birsta och Alnöbron. Vägen har en hel del tung trafik som ska vidare till Tunadalsområdet. Det har saknats en separat gång- och cykelväg från Johannedalsvägen till Birsta. Boende i Ljustadalen kan delvis ta sig fram på parallellvägar i bostadsområdet, men det har inte funnits något stråk för att ta sig fram säkert längs hela sträckan. Vi bygger en separat gång- och cykelväg utmed Ljustavägen för att skapa en säkrare miljö för gående och cyklister.

I projektet förbättrar vi även busshållplatsernas läge och utformning. Vi ser också över anslutningar längs Ljustavägen. Bland annat Fillanvägen kommer att få en delvis ny sträckning. Vid infarten till Östra Birsta bygger vi en ny cirkulationsplats.

Projektet innebär att det i framtiden ska upplevas som säkrare för alla gående, speciellt under vinter- och kvällstid. Sträckan får ny belysning.

Nyheter

Tidsplan

1 Byggtid Våren 2023–Våren 2025

Kontakt

Jörgen Stjärne

Projektledare

Telefon: +46 10-123 19 05