Logga in
Logga in

Trafikpåverkan när Ljustavägen får ny asfalt

Under vecka 34, 22-25 augusti, planerar vi att börja asfaltera väg 622, Ljustavägen mellan Östra Birsta och cirkulationen vid Alnöbron. Arbetet utförs under dagtid och påverkar framkomligheten. Välj om möjligt annan väg.

- Om allt går enligt plan ska beläggningsarbetet vara klart under sista veckan i augusti med reservation för eventuellt regn som kan göra att vi blir klara senare. Arbetet kommer att begränsa framkomligheten så välj en annan väg om du har möjlighet eller ta extra restid i beräkning om du passerar arbetet, uppmanar Trafikverkets projektledare Jörgen Stjärne.

- Trafiken kommer att ledas förbi arbetet med trafiksignaler eller lots vilket kan medföra köer och längre restid. Asfalteringen kommer i huvudsak att genomföras under dagtid. 

Arbetet med en ny cirkulationsplats i Östra Birsta och en ny gång- och cykelväg längs Ljustavägen är nu inne i sitt slutskede.

Med åtgärderna förbättrar vi framkomligheten för trafikanter vid Östra Birsta. Vi ökar också trafiksäkerheten för dig som går och cyklar mellan Birsta, Johannedal och Alnön.