Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 90, Frånö–Kramfors, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en ny gång- och cykelväg mellan Frånö och Kramfors centrum på ungefär fyra kilometer.

Vad?

Gång- och cykelväg mellan Frånö och Kramfors centrum.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi tar fram en vägplan.

Om projektet

På riksväg 90 är andelen tung trafik hög och i nuläget separeras inte gående och cyklister från trafiken vilket utgör en risk för de oskyddade trafikaterna. Därför kommer projektet att omfatta en belyst gång- och cykelväg mellan Frånö och Kramfors centrum på ungefär fyra kilometer.

I projektet ingår även att se över säkra passager över riksväg 90, utreda en säkrare infart till Folksam samt utreda och bygga om hållplatslägen längs med hela sträckan. Under byggtiden kommer närboende och trafikanter bli påverkade till viss grad, vår ambition är att minimera påverkan. Mer information om detta kommer längre fram i tid.

Vårt mål är att underlätta gång- och cykeltrafik och att resenärer med kollektivtrafik ska uppleva hållplatserna tryggare.

Dokument

Översiktskarta

Tidsplan

1 Samråd (skede samrådsunderlag) 5 mars–17 april 2024

2 Samrådsmöte (samrådshandling) Våren 2025

3 Granskning av vägplan Årsskiftet 2025/2026

4 Faställelse av vägplan Hösten 2026

5 Byggstart Preliminärt våren 2028

6 Klart Preliminärt hösten 2029

Kontakt

Magnus Bergmark

Projektledare

Telefon: +46 10-123 92 79

Sanna Lindgren

Projektingenjör

Telefon: +46 10-124 43 80