Logga in
Logga in

Västernorrland Väg 953 Östranvåg - Forsmo

Vi förstärker vägsträckan mellan Östgranvåg och Forsmo för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Vad?

Förstärka vägen och slänter samt räta ut kurvor.

Varför?

Vägen har låg bärighet och problem med framkomligheten.

Nuläge

Längs delen Östgranvåg–Forsmo har vi inlett förberedande arbeten med avverkning och flytt av ledningar. Ledningsflytt genom Forsmo by genomförs under våren 2023.

Om projektet

Väg 953 går på södra sidan av Ångermanälven från Näsåker ner till Östgranvåg strax norr om Sollefteå och ansluter till väg 946. Vägen är ett utpekat viktigt stråk för näringslivet.

I projektet ingår en vägplan för sträckan Östgranvåg–Forsmo (10,4 kilometer)

Byggstart för sträckan Östgranvåg–Forsmo planeras till 2023. 

Läs mer om åtgärderna i projektet under Fördjupning.

Fördjupning

Vägsträckans utformning är minst sagt varierad på de 10,4 kilometer mellan Östgranvåg och Forsmo. Från Sollefteåhållet är vägen belagd med oljegrus. Vägbredden varierar mellan 7 meter och 3,5 meter.

Strax norr om Faxälven i Österås är vägen särskilt dålig, och här finns också en stor kurva. Vi kommer att förbättra vägens geometri. 

På sina håll är vägen mycket smal, men en vägbreddning skulle bli mycket kostsam beroende på att vägen ligger på så kallade nipor, det vill säga höga älvbankar som består av sand och silt. Utgångspunkten för projektet är att behålla vägbredden, men vi kommer att se över om det eventuellt behövs mötesplatser på de smalaste sträckorna.

 

Tidsplan

Här kommer du kunna följa vad som händer i projektet framöver för delsträckan Östgranvåg - Forsmo. Observera att tiderna är preliminära.

Avverkning av arbetsområde inför ombyggnation på väg 953 mellan Östgranvåg och Forsmo. Avverkningen är ett förberedande arbete inför ombyggnationen av vägen men också inför den ledningsflytt som genomförs under 2022/2023. 

Vi planerar att påbörja ombyggnationen av väg 953 under första halvåret 2023.

Vi beräknar att vägen är klar under senare delen av 2025.

Dokument

Kontakt

Jörgen Stjärne

Telefon: +46 10-123 19 05