Logga in
Logga in

Västmanland Kolbäck–Dingtuna, byte av signalställverk

Trafikverket moderniserar järnvägen i Sverige genom att ersätta två signalställverk i Kolbäck och Dingtuna. Arbetet kan komma att påverka dig som närboende och trafikant.

Vad?

Byte av signalställverk.

Varför?

Ökad driftsäkerhet som innebär fler tåg i tid och enklare underhåll.

Nuläge

Produktion pågår.

Om projektet

Vi kommer ersätta två signalställverk på driftplatserna Kolbäck och Dingtuna. Vi kommer riva delar av befintliga teknikbyggnader, återvinna bristartiklar och ställa upp nya teknikbyggnader vid banan. Vi kommer utföra markarbeten och installationer vid platserna. Vi planerar för att störa så lite som möjligt, men kvälls- och nattarbeten kommer att vara nödvändiga.

Arbetet påbörjas under sommaren 2023 och blir klart vid årsskiftet 2024/2025. Driftsättning av det nya systemet sker sommaren 2024. Du som närboende och trafikant kan påverkas av viss byggtrafik på enskilda vägar fram till årsskiftet 2024/2025. Tågtrafiken kommer att stängas av vid två tillfällen, påsken 2024 och första veckan i juli 2024.

Syftet med projektet är att skapa en mer robust anläggning med färre fel, som innebär fler tåg i tid och enklare underhåll.

Tidsplan

1 Byggstart sommar 2023

2 Klart årsskiftet 2024/2025

Kontakt

Erik Fridén

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 87