Logga in
Logga in

Västmanland Väg 233/250, Gunnilbo, korsningsåtgärd

Gunnilbokorset, korsningen mellan väg 233 och väg 250, öster om Skinnskatteberg mot Västerås, är olycksdrabbad. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Vi planerar att förskjuta fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Uppstart av vägplan.

Om projektet

Vår plan är att bygga om den nuvarande fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar, en så kallad korsningsförskjutning. För att göra det behöver vi först ta fram en vägplan enligt väglagen.

I arbetet med vägplanen fastställer vi det vägområde som krävs och säkerställer den mark som behöver tas i anspråk. Vi kommer genomföra samråd med kommun, myndigheter och enskilda fastighetsägare som särskilt berörs för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt.

Vägplanearbetet beräknas pågå fram till 2024.

Vad händer nu?

Under slutet av maj och under juni 2023 tar vi prover för att undersöka mark och miljö. Vi jobbar med en borrbandvagn under vardagar 8-17 och det kan orsaka störande ljud under begränsad tid.

Vi borrar i vägarna 233 och 250 och i åkermark, i vägdiken och på grusplanen nära korsningen mellan väg 233 och 250.

Vi gör under samma tid en inventering av naturvärden och kulturarv.

Tidsplan

1 Samråd 2023

2 Byggstart 2025

3 Klart 2026

Kontakt

Anton Thidé

Telefon: +46 10-123 87 51