Logga in
Logga in

Västmanland Väg 233/250, Gunnilbo, korsningsåtgärd

Gunnilbokorset, korsningen mellan väg 233 och väg 250, öster om Skinnskatteberg mot Västerås, är olycksdrabbad. Därför planerar vi åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten.

Vad?

Vi planerar att förskjuta fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten i korsningen.

Nuläge

Uppstart av vägplan.

Om projektet

Vår plan är att bygga om den nuvarande fyrvägskorsningen till två trevägskorsningar, en så kallad korsningsförskjutning. För att göra det behöver vi först ta fram en vägplan enligt väglagen.

I arbetet med vägplanen fastställer vi det vägområde som krävs och säkerställer den mark som behöver tas i anspråk. Vi kommer genomföra samråd med kommun, myndigheter och enskilda fastighetsägare som särskilt berörs för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt.

Vägplanearbetet beräknas pågå fram till 2024.

Tidsplan

1 Samråd 2023

2 Byggstart 2025

3 Klart 2026

Kontakt

Anton Thidé

Telefon: +46 10-123 87 51