Logga in
Logga in

Västmanland Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder

På väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra hittar du korsningen Dingtunakorset. Vi planerar för att förbättra säkerheten och framkomligheten i den utpekade korsningen.

Vad?

Korsningsåtgärder på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten

Nuläge

Granskningshandlingar finns i projektets dokumentbibliotek som du når via länk längre ner på sidan.

Om projektet

Sträckan mellan Kvicksund, strax norr om länsgränsen Södermanland/Västmanland, och Västjädra, trafikplats Västjädra vid E18, är cirka 14 kilometer lång. 

Korsningsåtgärderna kräver en separat vägplan. Det innebär att vi inte kan utföra dessa åtgärder i samband med ombyggnationen till mötesfri väg på samma sträcka, utan korsningsåtgärderna kommer i ett senare skede och behandlas som ett separat projekt.

Tidsplan

1 Utredning klar januari 2022

2 Framtagande av vägplan mars 2022–hösten 2023

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.