Logga in
Logga in

Västmanland Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder

På väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra hittar du korsningarna Törundakorset, Rytternekorset och Dingtunakorset. Vi planerar för att förbättra säkerheten och framkomligheten i de tre utpekade korsningarna.

Vad?

Åtgärder i tre korsningar på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten

Nuläge

Samrådshandling finns i projektets dokumentbibliotek som du når via länk längre ner på sidan.

Om projektet

Sträckan mellan Kvicksund, strax norr om länsgränsen Södermanland/Västmanland, och Västjädra, trafikplats Västjädra vid E18, är cirka 14 kilometer lång. 

Korsningsåtgärderna kräver en separat vägplan. Det innebär att vi inte kan utföra dessa åtgärder i samband med ombyggnationen till mötesfri väg på samma sträcka, utan korsningsåtgärderna kommer i ett senare skede och behandlas som ett separat projekt.

Tidsplan

1 Utredning klar januari 2022

2 Framtagande av vägplan mars 2022–sommaren 2023

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.