Logga in
Logga in

Västmanland Väg 56, Kvicksund–Västjädra, mötesfri väg

Vi vill höja standarden och öka trafiksäkerheten på väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra genom att bygga om vägen till en mötesfri landsväg.

Vad?

Ombyggnad av vägen till mötesfri landsväg

Varför?

Öka trafiksäkerheten och framkomligheten

Nuläge

Projektet har fått godkänd slutbesiktning den 24 november 2022. Vägen är öppen med rätt hastighet efter hela sträckan.

Om projektet

Väg 56 mellan Kvicksund och Västjädra var tidigare smal med få möjligheter till omkörning. Trafikmängden är 8000 – 12000 fordon per dygn, och andelen lastbilar är relativt hög. Inriktningen i vägplanen blev därför att mötesseparera vägen och åstadkomma så många omkörningssträckor som möjligt. Vi har också gjort mindre trimningsåtgärder som ökar säkerheten och framkomligheten i de större korsningarna.

Så byggde vi

Projektet omfattar den cirka 14 kilometer långa sträckan mellan Kvicksund strax norr om länsgränsen Södermanland, Västmanland och Västjädra, Trafikplats Västjädra vid E18. Vi har schaktat cirka 200 000 kubikmeter jord och lagt ny asfaltsbeläggning på en yta av cirka 200 000 kvadratmeter.

Vi har breddat befintlig plattrambro, bytt kantbalkar och gjort en ny skiljebalk på ytterligare en bro samt uppsättning av mitträcke och viltstängsel. Vi har byggt en cirkulationsplats i korsningen väg 56/252/527.

Tidsplan

1 Byggstart januari 2021

Projektet har fått en godkänd slutbesiktning den 24 november 2022. Vägen är nu öppen med rätt hastighet efter hela sträckan.

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56, den så kallade Räta linjen, mellan Norrköping och Gävle ingår i det nationella vägnätet. På regional och lokal nivå har väg 56 en viktig funktion för kommunikationer och gör bland annat arbetspendling möjlig mellan två stora tillväxtregioner Västerås och Eskilstuna.

Korsningsåtgärder på sträckan kräver en separat vägplan. Det innebär att vi inte kan utföra dessa åtgärder i samband med ombyggnationen till mötesfri väg , utan korsningsåtgärderna kommer i ett senare skede och behandlas som ett separat projekt.