Logga in
Logga in

Västmanland Väg 634, Forsby, broreparation

Vi ska reparera bron över Svartån i Forsby. Det är en omfattande reparation och bron måste därför stängas av för trafik. Vi påbörjar arbetet den 8 maj och vi beräknar vara klara i juni 2024.

Vad?

Vi ska reparera bron över Svartån i Forsby.

Varför?

Bron behöver repareras för att öka brons bärighet och livslängd.

Nuläge

Vi börjar arbetena den 8 maj 2023 och beräknas vara klara i juni 2024.

Om projektet

Bron över Svartån i Forsby, mellan Skultuna och Västerås, behöver repareras och delar bytas ut för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den. Vi kommer att genomföra ett omfattande arbete som påverkar stora delar av konstruktionen.

Delen av bron som går över vattnet, den så kallade överbyggnaden, kommer vi att riva. Den kommer att ersättas av en ny överbyggnad. Andra delar av bron kommer att finnas kvar, bland annat brostöden.

Vi ska säkra upp brostöden för att öka deras stabilitet. Vi ska borra in så kallade stag i dem för att säkra upp dem. På så sätt ökar brostödens stabilitet. När vi är klara kommer bron bärighet att öka och den får en förlängd livslängd på 120 år.

Vi beräknar att den nya bron står klar för trafik i juni 2024.

Bron stängs av för trafik

Eftersom vi ska riva stora delar av bron kommer ingen trafik att kunna passera över Svartån vid Forsby under tiden vi arbetar. Du som trafikant kommer att behöva ta alternativa vägar.

Väg 681, Skultunavägen kommer att kunna trafikeras som vanligt och du kan ta dig över Svartån via Billstabron.

Kartan visar den avstängda bron

Tidsplan

1 Arbetet startar maj 2023

2 Arbetet väntas vara klart juni 2024