Logga in
Logga in

Västra Götaland Almedal–Borås, upprustningsåtgärder

Vi planerar ett antal upprustningsåtgärder, bland annat att rusta upp befintlig kontaktledningsanläggning. Detta gör vi för att öka livslängden på anläggningen och minska risken för trafikstörningar.

Vad?

Upprustning av kontaktlednings- och signalanläggningen mellan Almedal och Borås.

Varför?

För att minska risken för trafikstörningar och förlänga livslängden på anläggningen.

Nuläge

Vi är i slutfasen av att bestämma åtgärdens omfattning. Även påbörjat arbetet med att skriva förfrågningsunderlag för kommande upphandling av projektör som beräknas gå ut i juni.

Om projektet

Vi planerar att rusta upp kontaktledningsanläggningen på sträckan Almedal–Borås. Detta gör vi eftersom livslängden för den befintliga kontaktledningsanläggningen närmar sig sitt slut och är i stort behov av upprustning. Efter upprustningen kommer kontaktledningsanläggningen vara mer driftsäker med färre driftstörningar och ha en ökad kapacitet.

I samband med kontaktledningsupprustningen undersöker vi behovet och möjligheten att utvidga ett antal befintliga tunnlar på sträckan. Anledningen för denna utvidgning är att uppnå gällande krav på kontaktledningshöjd över spåret. Idag är dessa tunnlar på gränsen till för trånga för att uppfylla dagens standard.

Vi planerar också att byta ut nuvarande signalsystem på sträckan till ett nytt datorbaserat. Det nya signalsystemet kommer att vara mindre sårbart för bristen på reservdelar.

Tidsplan

1 Utredningsfas 2023–2024

2 Projektering 2024–2026

3 Byggnation 2027–2028

4 Klart 2028

Kontakt

Fredrik Kalén

Projektledare

Telefon: +46 10-124 30 86