Logga in
Logga in

Västra Götaland Älvsborgsbanan, Vänersborg, renovering öppningsbar järnvägsbro

Vi vill få igång tågtrafiken så fort som möjligt på sträckan på ett robust och säkert sätt efter att bron har stängts av eftersom Älvsborgsbanan är en strategisk viktig omledningsbana för tågtrafiken i Västsverige.

Vad?

Vi kommer att åtgärda bron så snabbt som möjligt för att tågtrafiken ska komma igång . När järnvägsbron är klar ska den vara robust och säker för tågtrafiken och för sjöfarten.

Varför?

Älvsborgsbanan är en strategisk viktig omledningsbana för tågtrafiken i Västra Sverige.

Nuläge

Projektering och demontering pågår och byggstart är planerad till sommaren 2024. Öppning för trafik på järnvägsbron är planerad till januari 2025.

Om projektet

Vi upptäckte skador i brodelarna i mars 2023 och var med kort varsel tvungna att stänga av tågtrafiken över bron på grund av säkerheten.

Det är viktigt att järnvägsbron repareras snabbt eftersom Älvsborgsbanan är en betydelsefull omledningsbana för tågtrafiken i Västsverige och en förutsättning för andra planerade projekt i framtiden.

Tågtrafiken över järnvägsbron är avstängd sålänge åtgärderna på bron pågår och buss ersätter från Vänersborg. När projektet är klart kommer tågen att rulla igenom som vanligt.

Sjöfarten påverkas inte utan går för det mesta som vanligt under byggtiden.

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Sker under första kvartalet. Projektering av rivning, lastberäkningar, projektering bro, projektering bana, el, signal, tele (BEST).

Demontering av järnvägsbro

Tillverkning av nya brodelar.

Transport, montering, tillverkning på verkstad, målning, inkoppling.

Öppning för tågtrafik över järnvägsbron.

Vi återställer arbetsområdet.