Logga in
Logga in

E45 Järnvågen

Vi bygger över ramperna mot Götatunneln vid Järnvågsmotet och bygger samtidigt ett ventilationstorn. Detta för att möjliggöra Göteborgs kommuns planer på utveckling av området med bland annat den nya Järnvågsparken

Vad?

Vi bygger över Götatunnelns ramper och installerar nytt ventilationstorn vid Järnvågsmotet.

Varför?

För att möjliggöra Göteborgs kommuns planer på att bygga en stadspark vid Järntorgsmotet.

Nuläge

Byggstart i augusti 2024

Om projektet

Göteborgs kommun har planer på att utveckla området vid Järntorget och Masthuggskajen. I samband med detta finns det ett behov av att bygga in av- och påfårtsramperna vid Götatunneln, med en så kallad överdäckning och komplettera med ventilationstorn. På så sätt bygger vi bort den trafikbarriär som Götatunnelns ramper mot Järntorgsmotet skapar.

Genom överdäckningen  möjliggörs anläggandet av ett parkområde som förbinder Järntorget med Göta älv. Överdäckningen med tillhörande ventilationstorn medför bland annat sänkta bullernivåer och förbättring av luftkvalitén intill parkområdet och föreslagna fastigheter i dess närhet. Överdäckningen samt övriga åtgärder som ingår i projektet är en förutsättning för att kommunens planer enligt detaljplanen ska kunna genomföras. 

Utöver överdäckningen behöver vi se över av- och påfartsramperna väster om Götatunneln så att kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken prioriteras. Detta görs med hänsyn till de bostäder, verksamheter och skolor som är planerade.

Nyheter

Tidsplan

1 Upphandling av byggplatsorganisation Hösten 2023

2 Upphandling av utförandeentreprenad Våren 2024

3 Byggstart Planeras till sommar 2024

4 Klart 2026

Kontakt

Simon Hulander

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 27