Logga in
Logga in

Västra Götaland E6 Nordreälvbron

På den 50 år gamla Nordreälvbron anläggs busskörfält. Samtidigt utförs nödvändiga underhållsåtgärder och renovering vilket ger ökad bärighet och en tystare bro. Arbetena är klara i början av sommaren.

Vad?

Vi utför renovering, underhållsåtgärder och anläggning av busskörfält. Sträckan får ny belysning, räcke och bullerskydd. Klaffarna under bron tas bort, tystare fog används på bron.

Varför?

Trafikverket anlägger busskörfält för att förbättra busstrafikens framkomlighet och punktlighet och vara ett attraktivt val för pendlare till och från Göteborg.

Nuläge

Alla arbeten beräknas vara klara tidig sommar 2022. De bullrande och trafikstörande arbetena är till stora delar klara.

Om projektet

Projektet har gått bra och ett tag såg det ut som att arbetet skulle kunna färdigställas innan nyår 2021. Snöovädret i månadsskiftet november - december gjorde dock att de planerna inte kunde genomföras utan projektet återgår till ursprunglig plan där arbetena blir klara tidig sommar 2022.

Busskörfälten på Nordreälvbron får ny beläggning över hela vägbredden. Busskörfälten söder om bron är i dagsläget färdigställda ner till Tingstadstunneln. Bron får ökad bärighet vilket innebär att tunga transporter kan färdas över bron utan att trafiken behöver stängas av. Vi utför också vattenskyddsåtgärder. Klaffarna under bron tas bort och en ny tystare fog kommer att användas vilket gör att det blir en mycket tystare bro. Projektet sysselsätter cirka 50 personer.

Tidsplan

Arbetet med E6 Nordreälvbron startar.

Under våren utförs beläggningsarbeten på bron. Alla arbeten beräknas vara klara tidig sommar 2022

Nyheter