Logga in
Logga in

Västra Götaland E6 Nordreälvbron

På den 50 år gamla Nordreälvbron anläggs busskörfält. Samtidigt utförs nödvändiga underhållsåtgärder och renovering vilket ger ökad bärighet och en tystare bro. Nu är arbetena färdiga.

Vad?

Vi utför renovering, underhållsåtgärder och anläggning av busskörfält. Sträckan får ny belysning, räcke och bullerskydd. Klaffarna under bron tas bort, tystare fog används på bron.

Varför?

Trafikverket anlägger busskörfält för att förbättra busstrafikens framkomlighet och punktlighet och vara ett attraktivt val för pendlare till och från Göteborg.

Nuläge

Nu är arbetet på Nordreälvbron färdigt.

Om projektet

Busskörfälten på Nordreälvbron har fått ny beläggning över hela vägbredden. Busskörfälten söder om bron är i dagsläget färdigställda ner till Tingstadstunneln. Bron har fått ökad bärighet vilket innebär att tunga transporter kan färdas över bron utan att trafiken behöver stängas av. Vi har också utfört vattenskyddsåtgärder. Klaffarna under bron har tagits bort och en ny tystare fog används vilket gör att det blir en mycket tystare bro. Projektet har  sysselsatt cirka 50 personer.

Tidsplan

Arbetet med E6 Nordreälvbron startar.

Under våren utförs beläggningsarbeten på bron. Alla arbeten beräknas vara klara tidig sommar 2022

Nyheter