Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.21, Eriksbergsmotet–Inlandsgatan

Vi bygger om Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden.

Vad?

Vi bygger om Eriksbergsmotet.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Produktionen är igång.

Om projektet

Den ljusreglerade korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan är i dag olycksdrabbad och stoppar upp trafikflödet. Därför kommer vi att stänga ner korsningen och istället bygga en ny cirkulationsplats i Eriksbergsmotet, som vi kopplar ihop med Inlandsgatan och bron över Lundbyleden. Därmed försvinner det sista trafikljuset på Lundbyleden.

Det vänstersvängfält som finns vid signalkorsningen i dag kommer att stängas för allmän trafik och bli en underhållsväg för de planerade bullerskydden längs Lundbyleden. För trafik som kör österut och svänger av från leden efter Lundbytunneln kommer vi att bredda avfartsrampen med ett körfält. Det är även här du får svänga av för att nå Inlandsgatan i stället för vid dagens signalkorsning.

Den nya lösningen förenklar för dig som trafikant att komma till och från det nya området som beskrivs i Göteborgs Stads detaljplan för Volvo Lundby.

Det här ska vi göra:

  • bygga en ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet
  • anpassa lokalgatorna och gång- och cykelbanorna
  • anpassa Lundbyledens på- och avfartsramper
  • stänga korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan (vänstersvängfältet blir underhållsväg).

Vi påbörjade våra arbeten i juni 2023, och räknar med att vara klara under hösten 2024. Det mesta av arbetet kommer inte att påverka vägarna, och det som påverkar trafiken planerar vi att göra utanför rusningstid.

Vi genomför projektet i samarbete med Göteborgs Stad, exploateringsförvaltningen, som bygger om det anslutande gatunätet. 

Trafikinformation Eriksbergsmotet

Det kan till och från förekomma störningar i trafiken med hänsyn till utbyggnaden av sträckan Frihamnen–Lindholmen.

Följ länken nedan till Göteborgs Stad för att ta del av störningar som kan förekomma:

Trafikinformation för Frihamnen-Lindholmen - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Eriksbergsmotet avstängningar omledning 2024

Se kartan i större format (png, 643 kB)

Kartan visar avstängningar och omledningar vid Eriksbergsmotet 2024

1. Avstängning Kolhamnsgatan norrgående trafik 4 mars–10 juli 2024. Följ hänvisningar på plats.

2. Avstängning Cronackersbron östergående trafik 4 april–1 juni 2024. Följ hänvisning på plats. Gång- och cykeltrafik samt västergående motortrafik över Cronackersbron hålls öppen. 

3. Avstängning påfart/avfart Lundbyleden västergående trafik 10 juni–16 juli 2024. Trafik hänvisas  i första hand till Bräckemotet.

 

 

Översiktskarta

Se kartan i större format (png, 1099 kB)

Kartan visar hur vi kommer att bygga om vid Eriksbergsmotet. Anslutningen till Inlandsvägen tas bort, och den spanska svängen (position 2 i kartbild) i bildtext ovan stängs för allmän trafik. Norr om Lundbyleden tar vi bort den gamla avfarten och ersätter den med en ny avfart som leder till den nya cirkulationsplatsen. 

Detaljerade kartor hittar du under Dokument.

Översiktskarta över trafikomledningar under byggnationen

Se kartan i större format (png, 460 kB)

Kartan visar hur trafiken kommer påverkas under byggtiden.

  • Del av Inlandsgatan stängs av för motortrafik från hösten 2023 till hösten 2024.
  • Parkeringsplatser vid Herkulesgatan kommer periodvis vara avstängd från sommaren 2023 till vintern 2024.
  • Periodvis korta stopp för all trafik vid sprängningsarbete
  • Begränsad framkomlighet i cirkulationsplatsen vid Gropegårdsgatan/Inlandsgatan från hösten 2023 till hösten 2024. 
  • Gång- och cykelvägen från Ståhlhandskegatan till Inlandsgatan stängs av från augusti 2023 till hösten 2024. 
  • Vänstersvägen ut på Lundbyleden från Inlandsgatan är avstängd. Östergående trafik leds om till Lindholmsmotet via Herkulesgatan.

För att hitta annan väg och aktuell trafikinformation besök:
trafiken.nu

För mer information om avstängningen på Inlandsgatan, se:
Totalavstängning på Inlandsgatan 17 oktober 2023–16 oktober 2024 (Göteborgs Stads webbplats)

Tidsplan

1 Fältundersökningar 11–31 maj 2020

2 Byggstart Juni 2023

3 Beräknas bli klart Hösten 2024

Kontakt

Elin Nordstrand

Projektledare

Telefon: +46 10-125 83 73