Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.21, Eriksbergsmotet–Inlandsgatan

Vi planerar att bygga om Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden.

Vad?

Vi bygger om Eriksbergsmotet.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Upphandling av entreprenör.

Om projektet

Den ljusreglerade korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan är i dag olycksdrabbad och stoppar upp trafikflödet. Därför kommer vi att stänga den och i stället bygga en ny cirkulationsplats i Eriksbergsmotet, som vi kopplar ihop med Inlandsgatan och bron över Lundbyleden. Därmed försvinner det sista trafikljuset på Lundbyleden.

Det vänstersvängfält som finns vid signalkorsningen i dag kommer att stängas för allmän trafik och bli en underhållsväg för de planerade bullerskydden längs Lundbyleden. För trafik som kör österut och svänger av från leden efter Lundbytunneln kommer vi att bredda avfartsrampen med ett körfält. Det är även här du får svänga av för att nå Inlandsgatan i stället för vid dagens signalkorsning.

Den nya lösningen förenklar för dig som trafikant att komma till och från det nya området som beskrivs i Göteborgs Stads detaljplan för Volvo Lundby.

Det här ska vi göra:

  • bygga en ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet
  • anpassa lokalgatorna och gång- och cykelbanorna
  • anpassa Lundbyledens på- och avfartsramper
  • stänga korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan (vänstersvängfältet blir underhållsväg).

Vi planerar att börja bygga i maj 2023, och räknar med att vara klara under 2024. Det mesta av arbetet kommer inte att påverka vägarna, och det som påverkar trafiken planerar vi att göra utanför rusningstid.

Vi genomför projektet i samarbete med Göteborgs Stad, Trafikkontoret, som bygger om det anslutande gatunätet.

Aktuellt

Upphandling av entreprenör pågår fram till april 2023. 

Översiktskarta

Översiktskarta

Kartan visar hur vi kommer att bygga om vid Eriksbergsmotet. Anslutningen till Inlandsvägen tas bort, och den spanska svängen stängs för allmän trafik. Norr om Lundbyleden tar vi bort den gamla avfarten och ersätter den med en ny avfart som leder till den nya cirkulationsplatsen. 

Se kartan i fullt storlek (png, 1,4 MB)

Detaljerade kartor hittar du under Dokument.

Tidsplan

1 Fältundersökningar 11–31 maj 2020

2 Byggstart Juni 2023

3 Beräknas bli klart 2024

Kontakt

Elin Nordstrand

Projektledare

Telefon: +46 10-125 83 73