Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.21, Eriksbergsmotet–Inlandsgatan

Vi planerar att bygga om Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden.

Vad?

Vi bygger om Eriksbergsmotet.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Den ljusreglerade korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan är i dag olycksdrabbad och stoppar upp trafikflödet. Därför kommer vi att stänga den och i stället bygga en ny cirkulationsplats i Eriksbergsmotet, som vi kopplar ihop med Inlandsgatan och bron över Lundbyleden. Därmed försvinner det sista trafikljuset på Lundbyleden.

Det vänstersvängfält som finns vid signalkorsningen i dag kommer att stängas för allmän trafik och bli en underhållsväg för de planerade bullerskydden längs Lundbyleden. För trafik som kör österut och svänger av från leden efter Lundbytunneln kommer vi att bredda avfartsrampen med ett körfält. Det är även här du får svänga av för att nå Inlandsgatan i stället för vid dagens signalkorsning.

Den nya lösningen förenklar för dig som trafikant att komma till och från det nya området som beskrivs i Göteborgs Stads detaljplan för Volvo Lundby.

Det här ska vi göra:

  • bygga en ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet
  • anpassa lokalgatorna och gång- och cykelbanorna
  • anpassa Lundbyledens på- och avfartsramper
  • stänga korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan (vänstersvängfältet blir underhållsväg).

Vi planerar att börja bygga sommaren/hösten 2022, och räknar med att vara klara under 2024. Det mesta av arbetet kommer inte att påverka vägarna, och det som påverkar trafiken planerar vi att göra utanför rusningstid.

Vi genomför projektet i samarbete med Göteborgs Stad, Trafikkontoret, som bygger om det anslutande gatunätet.

Aktuellt

Innan sommaren förlängde vi tidplanen för projektering av den färdiga lösningen. Anledningen är att vi har beslutat att höja nivån på den planerade rondellen med cirka 1 meter. Det låter kanske inte mycket men det kommer innebära att vi inte behöver spränga bort lika mycket berg i Eriksbergsmotet jämfört med det tidigare förslaget. Den nya lokalgatan från rondellen till Herkulesgatan kan då också höjas, vilket innebär att de stödmurar vi ska bygga för att ta upp höjdskillnaden i området i sin tur blir lägre.

Intrånget i den befintliga miljön minskar, helhetsintrycket av gatan blir mer öppet och kostnaden för produktionen sänks. En fördel för både miljön och trafikanterna med andra ord.

Den tidsförlängning som nu görs behövs för att detaljprojektera det förändrade förslaget och för att anpassa de anslutande ramperna till och från Lundbyleden.

Översiktskarta

Översiktskarta

Principiell hur ombyggnationen av Eriksbergsmotet kommer att se ut när det är klart.

Tidsplan

1 Fältundersökningar 11–31 maj 2020

2 Byggstart Hösten 2022

3 Beräknas bli klart 2024

Kontakt

Elsa Karlsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 23 43