Logga in
Logga in

Västra Götaland Göteborgs centralstation, renovering och tillgänglighetsanpassning av plattformar

Projektet omfattar renoveringsarbete på plattformarna mellan spåren 11-12, 13-14 och 15-16 på Göteborgs centralstation sommaren 2023. Två spår åt gången kommer att vara avstängda under perioden 26 juni till 20 augusti.

Vad?

Renovering och tillgänglighetsanpassning av plattformarna mellan spåren 11-16 samt renovering och förlängning av plattformstaket vid spår 11-12 på Göteborgs centralstation.

Varför?

För att förbättra tillgängligheten för resenärerna genom att öka säkerheten och funktionaliteten. Plattformstaket byggdes för snart 100 år sedan och är i behov av renovering.

Nuläge

Planering inför beräknad byggstart 26 juni och beräknat färdigställande 20 augusti 2023.

Om projektet

Trafikverket strävar efter "Ett tillgängligt transportsystem för alla” så att andelen personer med funktionshinder och andra grupper med särskilda behov ökar sitt resande med tåg. Detta innebär att vi kommer att förbättra tillgängligheten för resenärerna genom att öka säkerheten och funktionaliteten med bland annat uppdatering av belysning, skyddszon, ledstråk, plattformsavslut och resningshandtag på soffor.

Plattformstaket byggdes för snart 100 år sedan och är i behov av renovering. Då plattformstaket är av kulturhistoriskt värde bibehålls den dekorativa utformningen men med moderna byggnadstekniska lösningar. Plattformstaket vid spår 11-12 kommer också att förlängas i enhetlig design.

Påverkan

Våra arbeten kommer att synas och höras i samband med att vi gräver, sågar och transporterar maskiner och byggmaterial. Resenärer och du som bor i närheten av stationsområdet kan komma att påverkas, men vi gör vad vi kan för att minska störningarna.

Under byggtiden kommer du som resenär inte att kunna komma åt plattformen, vilket innebär att du inte kommer att åka från ditt ordinarie spår. Håll dig uppdaterad genom din rese-app eller via informationstavlorna på stationen.

Plattformstaket kommer att renoveras och förlängas i enhetlig design.

Plattformens lutning är idag ut mot spåren. Av säkerhetsskäl ändras nu detta, så att lutningen istället blir in mot plattformens mitt. Vidare kommer plattformen att tillgänglighets anpassas i form av:

• tydligare uppmärkt skyddszon (vita plattor i marken närmast spåret), skyddszonen ska du inte beträda annat än när du stiger på eller av tåget

• taktila ledstråk, för personer med synnedsättning, till och från samt på plattform

• bättre belysning

• soffor anpassade med tre armstöd

• säkrare plattformsavslut.

Tillgänglighetsanpassning kommer att utföras i form av:

• tydligare uppmärkt skyddszon (vita plattor i marken närmast spåret), skyddszonen ska du inte beträda annat än när du stiger på eller av tåget

• taktila ledstråk, för personer med synnedsättning, till och från samt på plattform

• bättre belysning

• soffor anpassade med tre armstöd

• säkrare plattformsavslut.

På denna plattform ska endast mindre renovering ske i form av:

• bättre belysning

• soffor anpassade med tre armstöd

• säkrare plattformsavslut.

Tidplan

1 Beräknad byggstart 26 juni 2023

2 Beräknat färdigställande 20 augusti 2023

Kontakt

Mikael Björk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 49