Logga in
Logga in

Västra Götaland Eriksberg–Pölsebo

Här bygger vi ett nytt dubbelspår genom en tunnel. Tunneln kommer att placeras norr om nuvarande enkelspår.

Vad?

Här bygger vi ett nytt dubbelspår genom en tunnel. Tunneln kommer att placeras norr om nuvarande enkelspår.

Varför?

Hamnbanan byggs ut så att mer gods ska kunna transporteras på järnväg. Genom att lägga det nya spåret i en tunnel blir närområdet tystare och mark frigörs för nya bostäder.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

När nya Hamnbanan mellan Eriksberg och Pölsebo är klar kommer järnvägen att gå i en tunnel. Det blir tystare i närområdet och enklare att ta sig över till kajsidan och vattnet. Gång- och cykelbron i Pölsebo ska rivas och ersättas av en ny bro som byggs cirka hundra meter västerut.

Det nya dubbelspåret kommer att vika av från nuvarande spår efter Nordviksbron. Därefter går de i en cirka 1 km lång tunnel, fortsätter igenom Bratteråsberget, vidare under Krokängsparken och mynnar ut vid Pölsebo. Här ansluter spåren till nuvarande spår. Pölsebo bangård, de gamla spåren och bron över Säterigatan rivs.