Logga in
Logga in

Västra Götaland Kville bangård

Kville bangård utgör en viktig knutpunkt för godstrafiken mellan Marieholmsbron och Hamnbanan. Här sker magasinering, uppställning, växling, tågbildning och förbigång av tåg.

Vad?

Järnvägen för godstranporter byggs ut. Även bangården har därför byggts ut och rustats upp. Här sker magasinering, uppställning, växling, tågbildning och förbigång av tåg.

Varför?

Flytta över gods från väg till järnväg.

Nuläge

Etappen är färdigbyggd.

Om projektet

Dubbelspårutbyggnaden av Hamnbanan och den nya Marieholmsbron kommer att medföra en ökning av trafiken på Kville bangård, vilket kommer att ställa högre krav på bangårdens kapacitet.

Varför byggde vi Kville bangård?

Bangården byggdes om för att möjliggöra för fler samtidiga tågrörelser på genomgående spår och bangård, en framtida hastighetshöjning, ökade tåglängder, en ökning av trafiklasten på nuvarande spår och för anpassning till den nya bron över Göta älv.

Vad har vi byggt?

Vi har bytt ut flera växlar i östra och västra växelzonen på bangården och justerat anslutningarna till befintliga spår. Anläggningenhar även anpassats med nya spår mot Marieholmsbron.

Projketet är färdigbyggt.