Logga in
Logga in

50 barnscouter satte upp fladdermusholkar i Krokängsparken

13 oktober besökte Rambergskyrkans scoutkår Hamnbanan. Scouterna har nämligen hjälpt till att bygga holkar åt de fladdermöss och utrotningshotade småkryp som bor i Krokängsparken.

Många småkryp och fåglar behöver nya hem och matplatser när några av de gamla ekarna som växte i Krokängsparken tagits ned. Träden var hem och matförråd för en lång rad insekter och fågelarter. För att måna om den biologiska mångfalden sattes därför nya holkar upp.

Scouterna har byggt två olika slags holkar, fladdermusholkar och mulmholkar. De sistnämnda fylls med mulm, ett löst material som finns i gamla ihåliga träd. Utöver holkarna läggs också en del av stammarna från de nedtagna ekarna ut som ved i parken. På så sätt kan även ekarna fortsätta vara hem åt småkrypen. 

För att bevara den biologiska mångfalden återplanteras flera av de träd som har flyttats tillfälligt. Även områden med grus/ sand skapas där mosshumla och kustbandbin trivs och den fridlysta växten Kalvnos, som Göteborgs botaniska trädgård vårdat, återplanteras intill bangården.   

Varför barnen hjälpt till att snickra är för att det finns flera skolor och förskolor i området där vi bygger. Samarbetet med scouterna är en del med att involvera kommande generation.  

Kontakt

Otto Graffner

Telefon: +46 10-123 46 83