Logga in
Logga in
Foto: Berne Svensson

Hamnbanan Aktuellt från Hamnbanan sommar och höst 2024

Arbetet med järnvägsanläggningen är klart i sin helhet, utan begränsningar i trafikeringen. Därmed är den fjärde och sista av fyra etapper färdigställd.

Järnvägen är klar

Hamnbanan har fått den kapacitetsökning som var en av huvudanledningarna till att detta och tidigare tre delprojekt genomförts. Det inkluderar även Marieholmsbron över älven, Kville bangård och sträckan från Pölsebo ut till Göteborgs hamn. Arbeten har fortgått sedan 2013 och den 1 april gjordes inkoppling av den färdiga anläggningen – en viktig sluttid för Hamnbanan som helhet.

Ytor öster om Bratteråsberget

Med färdig järnvägsanläggning fortsätter nu arbetet med utformning och återställande av kringliggande ytor. I delen öster om Bratteråsberget väljer projektet och Göteborgs Stad att lämna kvar en grop som inom kort skulle schaktas. Här planerar Staden i närtid att uppföra flerbostadshus med källare. Vi kommer att återfylla jordskärningen i den tidigare järnvägens sträckning, även detta för att underlätta för stadsutvecklingen i området.

Säterigatan och tidigare järnvägsbron

Det har blivit ljusare i närområdet när bron är borta. Förutsättningarna finns för en trevlig entré till Krokängsparken. Det återstår dock en hel del arbete med att slutföra utformningen runt Säterigatan. Den nya gång- och cykelvägen längs Säterigatan ska på plats, växtlighet och tidigare träd ska återplanteras och infarten till det nya klubbhuset ska ordnas. Det kommer tillfälligt påverka trafikeringen av Säterigatan, om än i mindre omfattning än tidigare.

Ny miljö och entré i västra delen

Nu gör vi klart trappor och ramper över den nya tunneln i väster. Utformningen blir en del av den västra entrén till Krokängsparken och följer väl den ursprungliga gestaltningsplanen. 

Invigning den 28 september – välkommen!

Det är snart dags att fira projektets avslutning och vi vill göra det tillsammans med er som med tålamod levt nära våra arbeten under mer än fyra år. Vi planerar för lördagen den 28 september i anslutning till den nya fotbollsplanen vid Säterigatan. Känn er välkomna och håll utkik efter mer information på projektets webbsida och på Instagram!