Logga in
Logga in

Säterigatan fortsatt stängd för trafik till och med 31 maj 2023

Anledningen till den förlängda avstängningen är främst att projektet stött på olika svårigheter i grundläggningen, vilket har orsakat förseningar.

För att projektet som helhet ska bli färdigt i tid behöver gatan därför vara stängd längre. Det säkerställer också att gatan därefter kan öppnas för såväl biltrafik som busstrafik. 
 Vår entreprenör tillåts därför hålla gatan stängd till och med 31 maj.

1 juni 2023 öppnar gatan med två körfält för dubbelriktad trafik.