Logga in
Logga in

Hamnbanan Nu kan tågen börja rulla i tunneln

Natten till måndagen 9 oktober rullar de första tågen genom tunneln. Det andra spåret trafikeras från december. Det kommer bli tystare för närboende och i Krokängsparken

Nu flyttar tågtrafiken in i tunneln, och det kommer bli betydligt tystare i omgivningen, säger Otto Graffner, projektledare Hamnbanan.

Hallå där Otto Graffner, projektledare, vad händer i Hamnbanan just nu?

Nu flyttar tågtrafiken in i tunneln och det blir tystare i omgivningen. Tunneln, tillsammans med bullerskärmar på stödmurar, hjälper till att dämpa trafikbullret. I vårt miljöarbete är buller ett prioriterat arbete. Under hösten och vintern river vi det gamla spåret men också den gamla järnvägsbron som går över Säterigatan.

Vilken nytta gör Hamnbanan?

Där vi lagt järnvägen under mark kommer det att ske en positiv stadsutveckling och tillgängligheten till Älvstrandens myllrande liv blir närmare. Att flytta transporter från väg till järnväg är klimatsmart och det ger ökad säkerhet med godstransporter i tunnel. Hamnbanan är också järnvägslänken för godstransporter till och från Göteborgs Hamn och industrierna på västra Hisingen. Nu kan mer gods transporteras längs järnvägen.

Många som bor i närområdet ser fram emot att fotbollsplanen och klubbhuset kommer på plats i Krokängsparken. När händer det?

Inom kort påbörjar vi arbetet i Krokängsparken med klubbhuset och den nya fotbollsplanen, som har en läktare för publik. Vi kommer också göra fint i området vi använt under byggtiden. Bland annat ska vi återställa markens växtlighet med våra tillvaratagna fröbankar. Till sommaren kommer det att se helt annorlunda ut än idag.

Fröbankar

I våra fröbankar med jord från Krokängs- och Bratteråsbergen har jorden luftats med grävmaskin två gånger per år, och därtill ogräsbekämpats två gånger varje sommar. Förhoppningen är att den vegetation som sedan uppstår när jorden återförts på sikt ska smälta in i den omgivande naturmiljön.

Träden mår bra

Ekarna som växer intill området där vi bygger mår bra. De många åtgärder vi gjort för att bevara träden har fungerat. Lindarna, som har tillfälligt boende vid Lundby nya kyrka, kommer att flyttas tillbaka till Säterigatans allé.