Logga in
Logga in

Nu öppnar vi Säterigatan

1 juni öppnar Säterigatan för dubbelriktad trafik. Nu slipper du som bilist och du som åker med kollektivtrafiken att välja andra vägar för att nå din destination.

Sedan slutet på 2021 har Säterigatan varit avstängd för allmän fordonstrafik, beroende på byggnation av Hamnbanan. Vi har bland annat behövt transportera schaktmassor, behövt utföra arbeten mycket nära vägen och tyvärr haft svårigheter med vissa grundläggningsarbeten. Tack vare avstängningen har projektet som helhet, på ett säkert sätt, kunnat genomföras och så småningom avslutas. 

Blir det fler tillfälliga avstängningar?

Under halvåret framöver kan vi komma att behöva göra enstaka mindre trafikpåverkande åtgärder. Exempel på det är när vi river järnvägsbron som går över till Säterigatan, vilket blir tidigast i slutet av året.

För dig som åker buss

När vi öppnar Säterigatan gäller ordinarie läge för hållplatsen Danaplatsen. För mer information hänvisar vi till vasttrafik.se.

Övrigt aktuellt i projekt Hamnbanan

Nu är den nya gång- och cykelbron i Pölsebo öppnad. Trappan på södra sidan är monterad och tas i bruk i slutet av maj. På grund av leveransproblem kommer det dröja innan trappan på norra sidan är på plats. Den gamla bron har rivits.

Den 24 maj skickas ett informationsblad ut till närboende och näringslivet i området kring Hamnbanan.

Tack för ert tålamod

Vi i projekt Hamnbanan vill tacka alla trafikanter för det stora tålamodet under tiden för avstäningen av Säterigatan.