Logga in
Logga in

Nu trafikeras tunnelns dubbelspår

I början av oktober började tågen rulla på första spåret. Nu är alla installationer i tunneln klara och från och med idag rullar godstågen också på det andra spåret.

Det här har vi gjort inför trafikstart 2

–Fram till nu har det varit full aktivitet inne i tunneln där rälsen svetsats ihop och spårriktats, ett växeldriv hör behövts bytas ut och blivit ersatt av ett nytt, berättar Jasenka Kurspahic, delprojektledare för BEST-arbeten*.  Kontaktledningsarbeten är klara. Signaler är besiktigade och anläggningen har kopplats in, så nu kan tågtrafikledningen se bilder av den nya anläggningen. –Det har varit en riktig utmaning att bygga spåret i kallt klimat men nu är arbetena färdiga, säger Jasenka. 

Projektet Hamnbanan kommer att ha larmande kameror för intrångsdetektering för att uppfylla de krav som finns för tunneldrift. Om en person passerar in i tunnelmynningen kommer kameran att med smart videoanalys detektera och larma.

Nu är också hela den gamla banan med spår och slipers riven. Återbruk av slipers och räl som inte använts i projektet kommer användas där den behövs för att rusta upp järnvägen. –Nu påbörjas en successiv överlämning till de som ska underhålla och felavhjälpa på järnvägen, säger Jasenka.

Och det här händer framöver

Med start under januari ska vi fylla skärningen för den tidigare järnvägssträckningen öster om Bratteråstunneln. Fyllningen sker med massor från tidigare schakt i projektet. Här kommer sedan staden ta över.

Fotbollsplanen, läktaren och klubbhuset kommer vara färdigbyggda under sommaren 2024. Kvar är delen av spår 2 väster om tunneln tillsammans med Skarvikspåret, spår och växel, som blir klart och trafikeras från påsk nästa år.

*BEST: B= bana, E= el, S= signal, T= tele, alltså alla tekniska installationer för systemen som styr när trafiken i tunneln är i igång.