Logga in
Logga in

Västra Götaland Pölsebo–Skandiahamnen

Trafikverket har byggt ytterligare ett spår söder om det befintliga enkelspåret. Under hösten 2018 togs det nya dubbelspåret i trafik.

Vad?

Mellan Pölsebo och Skandiahamnen byggdes ett nytt spår söder om det enkelspår som redan fanns. Delsträckan är ungefär 1,6 kilometer.

Varför?

Öka kapaciteten för godstransporter på järnväg.

Nuläge

Etappen är färdigbyggd.

Om projektet

Mellan Pölsebo och Skandiahamnen byggdes ett nytt spår söder om det enkelspår som redan fanns. Delsträckan är ungefär 1,6 kilometer och det nya spåret ansluter mot det befintliga spåret i öster vid Ivarsbergsmotet och i väster vid Skandiahamnens anslutning vid Oljevägen.

Delprojektet är färdigbyggt.