Logga in
Logga in

Västra Götaland Kinnekullebanan, Gårdsjö–Håkantorp, plankorsningsåtgärder

Vi planerar för att öka säkerheten vid plankorsningar på sträckan Gårdsjö–Håkantorp. Det gör vi genom att stänga en del plankorsningar, uppgradera andra och i vissa fall bygga nya ersättningsvägar.

Vad?

Åtgärda plankorsningar mellan Gårdsjö och Håkantorp. Åtgärderna innebär att vissa plankorsningar avvecklas, att andra förstärks och att ersättningsvägar byggs.

Varför?

För att öka säkerheten på och intill järnvägen.

Nuläge

Vi tar fram ansökningar om lantmäteriförrättning.

Om projektet

Plankorsningåtgärderna på sträckan Gårdsjö–Håkantorp innebär att Trafikverket kommer stänga en del plankorsningar och uppgradera andra. I vissa fall kommer även nya ersättningsvägar att byggas. Andra åtgärder som kan bli aktuella inom projektet är exempelvis stängsel för att minska spårspring.

På sträckan Gårdsjö–Håkantorp finns det cirka 200 plankorsningar där majoriteten är oskyddade. Vi har valt att dela upp sträckan i tre etapper. Etapp 1, Lidköping–Håkantorp, hanteras först.

När projektet är klart kommer närboende, trafikanter och resenärer kunna nyttja de uppgraderade plankorsningarna och de nya ersättningsvägarna.

Hur berörs du som närboende?

Trafikverket har ansökt hos Lantmäteriet att upphäva servituten på ett antal plankorsningar mellan Lidköping och Håkantorp. Om du har rättighet att trafikera en plankorsning som vi önskar att stänga, kommer du att bli kontaktad av Lantmäteriet och kallad till lantmäteriförrättning. Det är Lantmäteriet som beslutar om vilka åtgärder som ska utföras. Åtgärder som kan bli aktuella är exempelvis ersättningsvägar, fastighetsreglering av mark eller ekonomisk ersättning. Ofta en kombination av flera alternativ. Efter att besluten har vunnit laga kraft kan vi börja riva och bygga.

Tidsplan

Tidsplanen gäller för etapp1, Lidköping–Håkantorp. Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

1 Ansökan om lantmäteriförrättning 2023

2 Lantmäteriförrättningar 2024–2026

3 Projektering 2025–2028

4 Produktion 2026–2029

Översiktskarta

Kontakt

Kristina Gilbertsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 54

Shahin Seyed

Projektingenjör

Erika Bjurholt

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 15 43

Ylva Lindahl

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 42 59