Logga in
Logga in

Västra Götaland Ljungsnäs, vattenskyddsåtgärder

Vi ska göra vattenskyddsåtgärder i Ljungsnäs. Syftet är att skydda grundvattnet och minska riskerna i händelse av en olycka.

Vad?

Vattenskyddsåtgärder.

Varför?

För att skydda vattentäkten från att bli förorenad av dagvatten från vägen och från olje- och bränslespill vid en olycka.

Nuläge

Vi bygger.

Om projektet

Vi kommer att göra vattenskyddsåtgärder i Ljungsnäs, detta för att fördröja vattnet från vägen, till exempel genom täta diken. Vi gör det i vattenskyddsområdets skyddszon. På så vis vill vi hindra föroreningar att påverka yt- och grundvatten inom Ljungsnäs vattenskyddsområde.

Huvudsyftet är att skydda vattentäkten Ljungsnäs från föroreningar att nå dricksvatten vid eventuell trafikolycka med farligt gods. Skyddet ska även hindra att vanliga föroreningar från trafiken påverkar grundvattnet.

Åtgärderna som planeras bidrar till att trygga den framtida vattenförsörjningen och minimera risken för extern påverkan som riskerar att försämra vattenkvaliteten. 

Tidsplan

1 Byggstart I början av april 2024

2 Klart Preliminärt hösten 2024

Översiktskarta

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
Klicka här för karta i full storlek (png, 394 kB)

Kontakt

Vedad Hadzic

Projektledare

Telefon: +46 10-124 28 21