Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1937, Solåsvägen–Grankullevägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Lerums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1937. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 1937 (Olofstorpsvägen) mellan Solåsvägen och Grankullevägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Produktion är igång med begränsad framkomlighet med ett körfält öppet för trafik

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1937, Olofstorpsvägen, mellan Solåsvägen och Grankullevägen i samarbete med Lerums kommun. Den kommer att ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Solåsvägen.

​Den 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Sprängningsarbeten

Mellan Solåsvägen och Grankullevägen kan du få vänta en stund

Under april påbörjars sprängningarna för att förbereda gång- och cykelvägen, de planeras  pågå till juni. Motionsspåret öster om vägen kommer vara avstängt vid sprängning.

Sprängningarna kommer ske 1-3 gånger under vardagar 09:00-15:00. Inför en sprängning stoppar en vakt trafiken i båda riktingarna och låter trafiken passera när vägen är fri. Du kan få vänta upp till 10 minuter. 

Om du kan planera din resa och var ute i god tid!

Så går en sprängning till

  • En borrvagn borrar hål i berget för kommande sprängladdning. Borrningen kan vara högljudd och damma, men orsakar inga vibrationer eller andra störande inslag.
  • När hålen är borrade kommer en sprängare och laddar borrhålen som kopplas ihop med tändare. Med tändarna styr sprängaren hur salvan ska tändas upp och i vilka intervaller hålen ska initieras.
  • Sprängmattor täcks över salvan för att skydda mot mindre, flygande stenar.
  • Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (- - - - - - ) som följs av en kort tystnad strax före sprängning, och slutligen ljuder en lång ljudsignal (————) som markerar att sprängningen är över.

Tidsplan

1 Väplanen har vunnit laga kraft Våren 2021

2 Bygghandlingsprojektering Våren–hösten 2023

3 Planerad byggstart Våren 2024

Kontakt

Milad Khoury

Projektledare

Telefon: +46 10-123 47 44