Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1937, Solåsvägen–Grankullevägen, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Lerums kommun att bygga en gång- och cykelväg längs väg 1937. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 1937 (Olofstorpsvägen) mellan Solåsvägen och Grankullevägen.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Tar fram bygghandling.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 1937, Olofstorpsvägen, mellan Solåsvägen och Grankullevägen i samarbete med Lerums kommun. Den kommer att ansluta till befintlig gång- och cykelväg vid Solåsvägen.

​Den 1 200 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Väplanen har vunnit laga kraft Våren 2021

2 Bygghandlingsprojektering Våren–hösten 2023

3 Planerad byggstart Vintern/våren 2024

Kontakt

Johanna Heribert

Projektledare

Telefon: +46 10-123 68 60