Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 42, Vårgårda, vattenskyddsåtgärder

Vi planerar åtgärder längst väg 42 strax söder om Vårgårda tätort för att minska risken för utsläpp som når grundvattnet.

Vad?

Skyddsåtgärder för grundvattenförekomst.

Varför?

Skydda grundvattenförekomst mot de risker som finns kopplat till eventuella olyckor längs med sträckan.

Nuläge

Vi arbetar med vägplanen.

Om projektet

Trafikverket har genomfört en nationell kartläggning av konfliktssträckor mellan statliga vägar och grundvattenförekomster. En av de identifierade sträckorna är på väg 42, strax söder om Vårgårda tätort.

De planerade åtgärderna gör vi för att minimera risken för utsläpp till grundvattenförekomsten vid en eventuell olycka. De skyddsåtgärder som planeras att genomföras kommer presenteras i ett senare skede under vägplanen.

Bildern visar ungefärlig sträckning längst med väg 42 Vårgårda.
Klicka på bilden för att visa den i större format (jpg 548kB).

Tidsplan

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

1 Tidigt samråd (samrådsunderlag) Preliminärt hösten 2024

2 Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Preliminärt vintern 2024.

3 Samråd med samrådsmöte Preliminärt våren 2025

4 Granskning av vägplan Preliminärt sommaren/hösten 2025

5 Vägplan fastställs Preliminärt hösten 2026

6 Upphandling av utförandeentreprenad Preliminärt hösten 2026

7 Byggstart Preliminärt höst/vintern 2026

Kontakt

Hüsnücan Basaran

Projektledare

Telefon: +46 101236534

Albin Svahn

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 75 25