Logga in
Logga in

Ansök om tillfällig vistelse Olskroken

Här ansöker du om tillfällig vistelse. Vi kommer att kontakta dig via mail snarast möjligt. Vi strävar efter att behandla din ansökan inom två arbetsdagar.

Vid akut behov av tillfälligt boende, kontakta Trafikverkets nationella kontaktcenter: 0771-921 921

Vad innebär tillfällig vistelse?

Vistelsen är en plats för vila och ro för alla som är folkbokförda på den berörda adressen under tiden som bullret riskerar att nå över riktvärdena. Den tillfälliga vistelsen kan inte jämställas med det egna boendet. Oftast erbjuder vi en möblerad lägenhet, ibland ett hotellrum efter tillgänglighet. Erbjudandet omfattar till exempel inte parkering, matomkostnader eller frågor kopplade till arbetsmiljö. Det finns tyvärr inte flera erbjudanden att välja på.

Så här går det till

När vi tagit emot din ansökan gör vi en förfrågan hos någon av våra leverantörer. Vi återkommer därefter till dig med ett erbjudande via e-post. 

Frågor och svar om tillfällig vistelse

Här kan du läsa svaren på några av de frågor vi ofta får om erbjudandet om tillfällig vistelse.

Ersättningsboendet brukar vi försöka ha så nära det egna boendet som möjligt, men utanför det bullrande området. Om det råder brist på lediga hotell och lägenheter i närheten kan ersättningsboendet komma att förläggas längre bort, även i andra kommuner.

Vi hänvisar försäkringsfrågor till det bolag som du tecknat din hemförsäkring med.

Ja, i vissa fall godkänner Trafikverket utlägg för anordnande av egen tillfällig vistelse. Då ansvarar kunden för framtagande av hyreskontrakt mm. Ersättning utgår inte om kunden väljer att nyttja egen fritidsbostad som tillfällig vistelse eller bor inneboende hos närstående, däremot kan reseersättning komma att bli aktuell. 

I de fall där Trafikverket godkänner reseersättning till eget boende, istället för att kunden nyttjar det ersättningsboende som Trafikverket erbjuder, ersätts kunden med en schablon utifrån Västtrafiks priser för resp. zon-indelning.

Zon A (Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö)

  • 815 kr per vuxen
  • 610 kr per ungdom

Zon AB (Zon A plus Zon B, Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö)

  • 1225 kr per vuxen
  • 920 kr per Ungdom

Zon ABC (Hela VGR och Kungsbacka)

  • 1 870 kr per vuxen
  • 1 404 kr per ungdom

 

Om det uppstår vattenläckage eller brand när du bor i en ersättningslägenhet/hotellrum så tar du själv kontakt med lägenhetsuthyraren eller hotellet du bor på för att få hjälp.

När erbjudandet avser begränsade tider på dygnet, exempelvis vardagar klockan 7–19, gäller generellt att du får vistas där hela perioden med start söndag kväll och att du checkar ut på lördag morgon och checkar in igen på söndag enligt de rutiner som gäller hos respektive leverantör.

Har du erbjudits en lägenhet har du dock tillgång till den under hela den sammanhängande perioden, det vill säga även övernattning på lördagar.

Ansök om tillfällig vistelse

Vi samlar in personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Läs mer om hur Trafikverket hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR.