Logga in
Logga in

Ånäsmotets påfart öppnar för trafik den 8 december

Påfarten i Ånäsmotet kommer återigen vara tillgänglig för trafik från och med den 8 december 2023.

Däremot kommer gång- och cykelbanan öppna igen den 15 januari 2024. Cykeltrafiken hänvisas till alternativa cykelvägar i området – följ skyltning på plats. 

Dessa tillfälliga avstängningar var av nödvändighet, då Trafikverket har bytt ut den befintliga bullerskyddsskärmen längs E20, sträckan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet. Vi har arbetat hårt för att säkerställa en effektiv process, och arbetet kommer att vara avslutat i slutet av december i år. Under våren 2024 kommer vi att återkomma för att utföra kompletterande grässådd inom de områden som ska återställas till gräsmattor.