Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Arbetet med bullerskyddsskärm är i full gång

Våra arbeten med bullerskyddsskärmen är nu i full gång. Under de kommande veckorna utförs pålningsarbeten. Detta stötvisa bankande kan vålla störningar för omgivningen.

Rivningsarbeten och schaktningsarbeten inleddes i februari. Vi har också utfört spontningsarbeten. Sponten drevs ner i marken med hjälp av en maskindriven hydraulhammare och fungerar som en stödkonstruktion vid byggandet. Under mars månad kommer pålningsarbeten att tas vid och stora pålningsmaskiner ställs på plats. Det arbetet är mycket störande eftersom pålningen innebär att man med maskinernas hjälp slår ner pålar i marken. Arbetena med bullerskyddsskärmen innebär att vi kommer att bullra över riktvärdet för en del närboende närmast arbetsområdet.

Störande ljud förekommer från vecka 6 och 7 veckor framåt.
Måndag-fredag klockan 7.00–19.00

Vi erbjuder tillfällig vistelse om våra arbeten överskrider de uppsatta riktvärdena fem dagar i sträck eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod. Om det är aktuellt att erbjuda tillfällig vistelse kontaktas berörda närboende, om möjligt, tre veckor innan arbetet påbörjas via brev. Du som får ett sådant brev i brevlådan ska se det som ett erbjudande, vi tvingar ingen att lämna sin bostad.

Vi hoppas att ni kan ha överseende med störningarna under den här perioden.