Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Byggnation av bullerskyddsskärm längs E20 påverkar del av cykelbana

Bullerskyddsskärm ska byggas längs E20 och kommer att påverka cykelbanan mellan Ånäs- och Munkebäcksmotet.

Den 21 september börjar Trafikverket sina arbeten där ett av de första är en omläggning av ledningar. Därefter kommer rivning av de två befintliga bullerskyddsskärmarna och återuppbyggnad av en ny sammanhållen bullersskyddskärm. Arbetena kommer att pågå till slutet av 2023. Trafikverket ska bygga en bullerskyddsskärm längs E20 och arbetet kommer att påverka cykelbanan som löper längs med den kommande bullersskyddskärmen.

Är du ute och cyklar?
Vi kommer att stänga av delar av cykelbanan mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet och skyltar finns på plats för att hänvisa cyklister till alternativa cykelvägar. I perioder kommer cykelbanan att vara helt avstängd. När detta sker kommer skyltar att sitta uppe och visa alternativa cykelvägar i området.

Cykelbanan kommer att vara avstängd följande tider:

2022: 21/9 – 30/10
2023: 1/2 – 22/12

Anledningen till att arbetet inte är avslutat förrän i slutet av 2023 beror på att det är många arbetsmoment som ska göras för att få upp en så pass hög bullerskyddsskärm längs E20. Dels ska vi lägga om ledningar, riva befintlig skärm och därefter kan schaktarbeten för själva grundläggningen av skärmen påbörjas. Arbetsområdet är dessutom mycket begränsat vilket gör att det tar tid att bygga en bullerskyddsskärm. Arbetena sker så skyndsamt som möjligt och vi beklagar avstängningen av cykelvägen som vi är tvungna att göra under den här perioden.

 

Karta över alternativa cykelvägar i Olskroken.