Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Godstågsviadukten är nästan färdiggjuten

Förra veckan nådde vi en betydande milstolpe när vi slutförde gjutningen av rampen som leder bron från marknivån på Godstågsviadukten.

Denna avgörande gjutning markerar fullbordandet av hela den 650 meter långa bron. Åratals av hårt arbete har investerats i detta omfattande projekt, och nu har vi en magnifik sammanhängande brostruktur som sträcker sig över landskapet i Olskroken planskildhet. Detta byggprojekt kräver noggrann planering och skicklighet för att tackla de komplexa utmaningarna. Nu återstår bara några mindre gjutningar.

Vi har skapat en imponerande hög och tålig bro som är särskilt utformad för att bära tunga godståg. Den är stödd av robusta pelare och brostöd, välgrundade fundament som ger den stabilitet som krävs för att säkerställa smidig passage för de kraftiga godstågen. Denna infrastruktur utgör en viktig komponent i Sveriges järnvägssystem och bidrar avsevärt till att optimera transporten av gods över långa avstånd. Järnvägstransporten är en mer miljövänlig och hållbar metod för godstransport, vilket minskar den negativa miljöpåverkan samtidigt som den ökar trafiksäkerheten och skapar en ekonomisk fördelaktig och hållbar logistikkedja.