Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Miljöspecialist Tove

Tove Olsson ansvarar för miljöarbetet i Olskroken och hennes roll är att följa upp miljöfrågor i kontraktet.

Hon arbetar nära tillsammans med projektledningen i Olskroken planskildhet och har ansvar för att samordna och driva miljöarbetet gentemot konsulter och entreprenörer. Det är Tove som säkerställer att miljöarbetet genomförs i enlighet med miljölagstiftningen och verksamhetens krav och mål. Arbetsuppgifterna spänner över flera skeden, i planerings- och projekteringsskedet är det viktigt att säkerställa framtagandet av olika handlingar, t ex planer, miljöbedömningar, tillståndsansökningar och miljökrav för kommande upphandlingar.
I byggskedet är det hennes uppgift att säkra att lag-krav, kontraktskrav med mera efterlevs så att Trafikverket, som verksamhetsutövare tar sitt ansvar för att byggnation sker på ett korrekt sätt utifrån ett miljöperspektiv och att man sedan lämnar över en miljösäkrad anläggning till drift och underhåll.

– Den stora delen i min roll handlar om att säkerställa Trafikverkets miljöjuridiska ansvar, säger Tove Olsson. Detta gör vi främst genom att styra och stödja projektledningen internt i miljöfrågor. En annan stor del innebär att följa upp entreprenörens miljöarbete utifrån det kontrakt vi har med dem och detta kan röra sig om allt från stort till smått. Det kan vara allt från nedskräpning till utsläpp till luft och vatten.

Jag har också ansvar för allt runt omkring såsom rapportering, ansökningar, kontakt med myndigheter samt följa upp och bevaka så att vi klarar våra miljötillståndsvillkor och uppfyller lagar och regler inom miljöområdet. Helt enkelt alla frågor som är kopplat till miljö.
– Det är ett väldigt utvecklande jobb och det händer nya saker konstant. Det är också ett väldigt trevligt gäng på Olskroken så jag trivs väldigt bra i vår grupp. Kollegorna är fantastiska och framförallt stöttar vi varandra.