Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Nu ökar godstågstrafiken

Det råder full aktivitet i Olskroken planskildhet med förberedelser för godsspåret som ska kopplas in den 7 december.

Inkopplingen av spåret i december är den sista aktiviteten för det vi kallar generering 2022. För att spåren ska kunna tas i bruk jobbar man bland annat med kontaktledning och signaler ovanpå Godstågsviadukten. Samtidigt som det synliga arbetet med markförstärkning, bygge av broar och annat sker ett intensivt arbete med det system och den teknik som ska till för att tågen ska kunna rulla. Den klassiska uppdelningen är B för bana, E för el, S för signal och T för tele. Parallellt med detta fortsätter arbetena på  Godstågsviadukten med överbyggnad och armering.
Under veckan och nästa har flera tågavgångar fått ställas in på Bohusbanan med anledning av våra arbeten. Resenärer får räkna med längre restider, extra byten och inställda avgångar. Hur det påverkar trafiken för ditt tåg hänvisar vi till det järnvägsföretag du väljer att resa med.

Den nya godstågsviadukten kommer att vara hela 650 meter när den står helt klar 2024. Den kommer att trafikeras av Bohusbanan, Hamnbanan, Norge/Vänerbanan, Västkustbanan och senare under 2025 Västra Stambanan.

Godstrafiken är förhållandevis intensiv och järnvägstransporterna fortsätter att öka eftersom att frakta gods på järnväg är både klimatsmart och hållbart. Visste du att ett godståg kan ersätta 30 långtradare? Idag tillåter Trafikverket 630 meter långa godståg på de flesta godstågssträckor med vissa undantag i norra Sverige där godstågen tillåts att vara något längre. Ett godståg har en lastkapacitet på nära 100 ton per vagn.