Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Trafikverket rustar upp järnvägen i väst under Kristi himmelsfärd

Under Kristi himmelsfärdshelgen, då arbetspendling och resor till och från skola är mindre omfattande, passar Trafikverket på att rusta upp och modernisera järnvägen i väst.

Som resenär kan du under perioden påverkas av längre restider.

För att fler människor och godstransporter ska kunna resa punktligt, effektivt och klimatsmart rustar vi upp, moderniserar och bygger ut järnvägen. Vår ambition är alltid att trafiken och du som resenär ska påverkas så lite som möjligt av våra arbeten.

Under Kristi himmelsfärd är det främst tre arbeten som påverkar i Västsverige, närmare bestämt Olskroken planskildhet, Förbigångsspår Herrljunga Västra och banarbeten genom Herrljunga.

Ytterligare information om alla banarbeten finns nedan. Tågbolagen har mer information om hur resorna påverkas samt om eventuell ersättningstrafik som sätts in.

Göteborgsområdet Olskroken planskildhet

Pendeltågen kan ersättas med buss eller spårvagn på hela eller delar av sträckan.
Arbete: Västra stambanan, Bohusbanan och Norge/Vänerbanan stängs av i Olskroken till och från Göteborg central 17-21 maj för bland annat slipersbyte, kabeldragning och spårriktningsarbeten. Just spårriktningsarbeten är en nödvändig åtgärd för att kompensera för sättningar som uppstår på den hårt belastade järnvägen.
Arbeten i Olskroken sker under hela vecka 20 men med en koncentration över långhelgen.