Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Våren och sommarens arbeten i Olskroken

Under våren och sommaren är det fortsatta arbeten med våra broar.

Arbetet med Olskroksbron och Godstågsviadukten fortsätter med full kraft. Dessa två broar utgör våra längsta och förväntas vara färdigställda i slutet av året. Just nu fokuserar vi på att bygga överbyggnaderna, vilket kommer att inkludera flera större gjutningar under våren och sommaren. Dessa gjutningar kommer att fortsätta även under hösten.

När överbyggnaderna väl är på plats över brostöden kommer det vara lättare att föreställa sig hur den slutliga järnvägsanläggningen kommer att se ut. Till hösten kommer vi att börja lägga makadam på broarna, som kommer att fungera som markbädd för kommande spår.

Metoden för att bygga sex järnvägsbroar på en begränsad yta i Olskroken kräver en unik strategi. Vanligtvis skulle man följa en logisk sekvens där varje del byggs efter den föregående. I Olskroken fungerar inte detta tillvägagångssätt utan istället byggs broarna i etapper, där järnvägen flyttas för att ge utrymme för nästa del av brobygget. Detta möjliggör uppförandet av ytterligare en brodel innan järnvägen flyttas igen för att bygga nästa del på en annan plats.

För att fler människor och godstransporter ska kunna resa punktligt, effektivt och klimatsmart rustar Trafikverket upp, moderniserar och planskiljer järnvägen i Olskroken. Alla arbeten utförs med syfte att på sikt skapa plats för fler tåg, fler resor och göra Sverige närmare.