Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Nu har vi gjutit det sista brostödet - en viktig milstolpe

Ytterligare ett stort framsteg har nu nåtts i byggandet av Olskroken planskildhet.

Det allra sista brostödet som gjöts var på Olskroksbron, vilket markerar en viktig milstolpe i byggprocessen. Totalt är det närmare 70 brostöd i området och dessa spelar en avgörande roll i att bära upp broarna och dess överbyggnader. Byggandet av broarna i Olskroken har inte kunnat följa en logisk sekvens, utan har istället fått byggas i etapper på grund av den begränsade ytan. Detta har krävt en unik strategi med hög precision för att möjliggöra byggandet av de två längsta broarna, Olskroksbron och Godstågsviadukten för järnvägsspåren.

Bygget av järnvägsbroar innebär omfattande förberedelser och tar flera år. För att kunna gjuta ett brostöd krävs det att marken förstärks och vi har format och armerat för att göra en stabil bottenplatta för brostöden. Sedan har formen för brostödet byggts på plats, vanligtvis gjord av trä eller stål och utformad efter den specifika designen av brostödet. Därefter har betongen pumpats in och härdats för att bli tillräckligt stark.
Nu fortsätter vi arbetet med överbyggnaderna för att färdigställa de två stora broarna: Godstågsviadukten och Olskroksbron. Byggandet av broar som ska kunna hantera tung tågtrafik är en lång och komplex process som kräver en hög grad av planering, noggrannhet och teknisk expertis.