Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Vi rustar upp järnvägen i påsk

Trafikverket arbetar i flera järnvägsspår i Västsverige under påsken. Detta påverkar dig som resenär med längre restider.

För att fler människor och godstransporter ska kunna resa punktligt, effektivt och klimatsmart rustar Trafikverket upp, moderniserar och bygger ut järnvägen. Alla arbeten utförs med syfte att på sikt skapa plats för fler tåg, fler resor och göra Sverige närmare.

För att möjliggöra punktliga, effektiva och klimatsmarta resor för fler människor och godstransporter, rustar Trafikverket upp, bygger ut och moderniserar järnvägsnätet.
Samtliga åtgärder har som mål att på sikt skapa utrymme för fler tåg och resenärer, samt minska avstånden i Sverige.

Vi arbetar i flera järnvägsspår i Västsverige under påsken mellan den 6-10 april. Arbetena kommer på sikt att ge positiva effekter längs hela sträckor i järnvägssystemet, men just under påsken påverkas tågresenärerna av längre restider.

- När Trafikverket är ute och rustar och bygger kan restiderna bli längre. Därför planeras så många arbeten som möjligt in under påskhelgen när färre pendlar till och från jobbet. Vi jobbar så ofta vi kan nattetid, men ibland behöver vi stänga av järnvägen och vistas i spåren även dagtid, säger Madelene Frödell, chef Trafikledningsområde Väst Trafikverket. 

Under påskhelgen fortsätter arbetena med utbyggnaden av dubbelspåret på Västkustbanan både i Varberg och mellan Helsingborg och Ängelholm. På Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm bygger vi två förbigångsspår i närheten av Herrljunga och passar samtidigt på att utföra andra underhållsarbeten när trafiken är avstängd. Vidare utför Västlänken bland annat spår- och kabelarbeten i Olskroken samt en gjutning av Olskroksbron på Skärtorsdag.

Kontakta ditt tågbolag för att få veta hur just din resa påverkas.