Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Arbeten i Olskroken klara före utsatt tid

Projekt Olskroken blir klara med arbeten vid Godstågsviadukten före utsatt tid och behöver inte erbjuda tillfällig vistelse som projektet från början hade planerat för.

Arbetena som gäller Godstågsviadukten, där projektet nu har rivit ner den befintliga bron i delar skulle göras i oktober och riskerade att överskrida bullernivån, så förberedelser för tillfällig vistelse var redan i full gång. Men idag stod det klart att arbetena redan klarats av och gjorts under dagtid. 

- Sommaren och den tidiga höstens mark-spår och broarbeten har gått som planerat och vi har tillsammans löst de frågor och problem som uppkommit. Samarbetet på arbetsplatsen och bra förberedelser gör att vi ligger bra till i tidplanen håller. Nästa steg är att med hjälp av lyftkranen göra klart lyften av de förtillverkade delarna på plats, säger Mattias Emanuelsson, Arbetschef Peab.

Under helgen, med start fredagen den 7 oktober till och med den 9 oktober kl.00-24.00, kommer projektet utföra arbeten med spårriktning och makadamisering. Spårriktning är ett vanligt förekommande arbete i Olskroken planskildhet och säkert ett ljud som inte är helt obekant för de som bor i närheten. Projektet kommer att arbeta snabbt och använda de möjligheter som finns för att dämpa omgivningsbuller. Vi beklagar de störningar som kan komma att uppstå och vi har en beredskap om det skulle behövas ersättningsboenden.

- Vi vill såklart bygga med minimal påverkan på boende och miljö, och vi har full förståelse för att arbetena kan innebär en stor störning för dem som bor i närheten. Vi har gjort allt som vi anser vara rimligt för att minimera störningarna, avslutar Mats Ek, Projektledare Olskroken planskildhet vid Trafikverket.

 

Kort om tillfällig vistelse

Vår miljödom reglerar hur högt buller från våra arbeten som får tolereras i bostäder vid olika tider på dygnet. När vi riskerar att överskrida riktvärdena i domen söker vi dispens för det.

När arbetena överskrider riktvärde fem dagar i följd, eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod, erbjuder vi tillfällig vistelse.